اجرای روف گاردن

اجرای روف گاردن امروزه جزء جدایی ناپذیرساختمان های لوکس شده است.   اجرای روف گاردن در واقع  امر تخصصی می باشد و ترجیحا بهتر است توسط کارشناسان و طراحان مربوطه انجام شود. اجرای روف گاردن شامل: