محوطه سازی فضای سبز

محوطه سازی فضای سبز یعنی روح بخشیدن به فضای بی جان. یک حیاط خلوت نیز ممکن است با توجه به محوطه سازی فضای سبز تبدیل شود به یک مکان دنج برای استراحت ، این امر با ایجاد محوطه سازی مناسب برای آن فضا صورت می پذیرد. با توجه به بودجه هزینه لازم برای زیبا سازی …

محوطه سازی فضای سبز ادامه »