زهکشی روف گاردن

زهکشی روف گاردن به دو شیوه مدرن و سنتی انجام می شود . در شیوه سنتی زهکشی روف گاردن از پوکه صنعتی استفاده می شود و در شیوه مدرن از انواع ژئو درین ها استفاده می شود .. بعد از مرحله ایزولاسیون و تست گرفتن پشت بام به وسیله پر از آب کردن آن و …

زهکشی روف گاردن ادامه »