ایزولاسیون بام سبز (پلی اوریا)

ایزولاسیون بام توسط پلی اوریا  یکی از مهم ترین بخش از ایزولاسیون است. همانطور که در مقاله قبل بررسی کردیم برای ایزولاسیون بام (پلی اوریا) در روف گاردن ابتدا شیب بندی اهمیت دارد . بعد از آن استفاده از قیرگونی و ایزوگام برای مرحله اول می باشد که با توجه به اینکه انعطاف پذیر و …

ایزولاسیون بام سبز (پلی اوریا) ادامه »