page contents

وال گاردن

انواع دیوار سبز

 انواع دیوار سبز  در ایران به تعدادی محدود تقسیم می شود.   دیوار سبز به سازه ای گفته می شود که انواع گیا هان  در آن کاشته می شود.. دیوار سبز عمودی تاریخچه بسیار قدیمی دارد . در گذشته با کاشت پیچکها سعی در پوشاندن بعضی دیوارها و یا سبز نمودن بعضی دیگر داشتند. به …

انواع دیوار سبز ادامه »

دیوار سبز

دیوار سبز ، دیوار ی است که تقریبا پوشیده شده با گیاهان و محیطی است برای رشد گیاه . دیوار سبز به عنوان باغ های عمودی نیز شناخته می شوند.گرین وال از دیگر نامهای آن است.   اجرای این دیوارها حتی خود به عنوان عایق حرارتی هم مورد توجه می باشد. دیوار سبز به صورت …

دیوار سبز ادامه »