هزینه اجرای بام سبز

هزینه اجرای بام سبز

هزینه اجرای بام سبز معمولا سوالی است که از جانب مشتریان مطرح می شود. پاسخ به این سوال منوط به بازدید کارشناسان امر از پروژه و همچنین صحبت با کارفرما برای دریافت نقطه نظرات ایشان می باشد . در همین راستا شرکت طراحان منظر خدمات مشاوره رایگان در نظر گرفته است تا با بررسی دقیق …

هزینه اجرای بام سبز ادامه »