page contents
نگهداری باغ

نگهداری فضای سبز

باید از کوچکترین فضاها نیز باید برای ایجاد فضای سبز استفاده نمود . مثلا در جایی که حیاط وجود ندارد یا حیاط کوچک است می توان با سبز نمودن دیوارها به وسیله دیوار سبز و ایجاد روف گاردن یا همان بام سبز یا باکس های پرتابل و یا غیر پرتابل ادامه مطلب…