محوطه سازی باغ ایرانی

محوطه سازی باغ ایرانی

محوطه سازی باغ ایرانی مورد توجه کسانی که به سنت و اصالت خود اهمیت می دهند می باشد. باغ ایرانی نشان دهنده تمدن کهن و با عزمت سرزمین پارسه می باشد. طراحی برای  باغ ایرانی اصول مختص به خود را دارد به عنوان مثال در طراحی باغ ایرانی قرینه سازی یکی از اصول لازم به …

محوطه سازی باغ ایرانی ادامه »