روف گاردن

سقف روف گاردن

سقف روف گاردن یکی ار نقاط بحث برانگیز می باشد . در طراحی و اجرا باید به سقف روف گاردن نگاه ویژه داشته باشیم. دلیل اهمیت آن به ایزولاسیون یا همان آب بندی روف گاردن بر می گردد. در کل سقف ساختمان ها به دو دسته ساختمانهای قدیمی و در حال اجرا تقسیم می شود …

سقف روف گاردن ادامه »