ایزولاسیون روف گاردن قیرگونی و ایزوگام

ایزولاسیون روف گاردن قیرگونی و ایزوگام روش سنتی ایزولاسیون است . ایزولاسیون روف گاردن قیرگونی و ایزوگام روش ارزان ایزولاسیون است . امروزه استفاده از فضای سبز بر روی پشت بام ها متداول شده است. اجرای یک بام سبز متمرکز کاری است تخصصی که با ید با دقت بالا انجام شود. سهل انگاری و ساده …

ایزولاسیون روف گاردن قیرگونی و ایزوگام ادامه »