نگهداری فضای سبز

 نگهداری فضای سبز امروزه با توجه به آلودگی هوا و زندگی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت امری است ضروری . نگهداری فضای سبز حیاط و یا نگهداری روف گاردن تاثیر مستقیم در عمر گیاهان شما دارد. که متاسفانه در شهرهای بزرگ ایران مخصوصا پاییتخت ، زیاد رعایت نمی شود . باید از کوچکترین فضاها نیز …

نگهداری فضای سبز ادامه »