طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز معنی و مفهوم های متفاوتی می تواند داشته باشد؛ یعنی برای افرادی که در آپارتمان زندگی می ‌کنند یک معنا و برای افرادی که در خانه ‌های ویلایی زندگی می ‌کنند معنای دیگری خواهد داشت. اما در هر صورت طراحی فضای سبز در موقعیت های مختلف، به ایجاد فضایی دلنشین، روحیه بخش …

طراحی فضای سبز ادامه »