page contents

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز معنی و مفهوم های متفاوتی می تواند داشته باشد؛ یعنی برای افرادی که در آپارتمان زندگی می ‌کنند یک معنا و برای افرادی که در خانه ‌های ویلایی زندگی می ‌کنند معنای دیگری خواهد داشت. اما در هر صورت طراحی فضای سبز در موقعیت های مختلف، به ایجاد فضایی دلنشین، روحیه بخش …

طراحی فضای سبز ادامه »

طراحی محوطه سازی

طراحی محوطه سازی

محوطه سازی در زندگی شهری از نیازهای انسان می باشد هم به دلیل زیبا سازی و هم به دلیل نیاز مبرم انسان به انرژی گیاهان اصول اولیه در این کار طراحی محوطه سازی است. مراحل طراحی محوطه سازی: یکی از مهم ترین کارهایی که پیش از طراحی محوطه باید انجام شود، بررسی محل اجرای محوطه …

طراحی محوطه سازی ادامه »

طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن یا همان بام سبز اولین و مهمترین بخش اجرای روف گاردن در مرحله اول است. گام نخست در ایجاد روف گاردن طراحی می باشد. که نیاز به چندین تخصص متفاوت دارد. به این دلیل که در محوطه سازی با توجه به اینکه سطح شما زمین می باشد. از لحاظ وزن سازه و …

طراحی روف گاردن ادامه »

محوطه سازی

محوطه سازی امروزه جزو مهمترین اصل برای ساخت آپارتمان ها به شمار می آید. با توجه به افزایش زندگی شهر نشینی و جمعیت شهر ها و کاهش فضا و همچنین رشد آلودگی هوا نیاز به افزایش محوطه سازی داریم . نیاز به گیاهان جهت تصفیه هوا و همچنین زیبا سازی شهر بیش از پیش احساس …

محوطه سازی ادامه »