page contents

طراحی روف گاردن

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز معنی و مفهوم های متفاوتی می تواند داشته باشد؛ یعنی برای افرادی که در آپارتمان زندگی می ‌کنند یک معنا و برای افرادی که در خانه ‌های ویلایی زندگی می ‌کنند معنای دیگری خواهد داشت. اما در هر صورت طراحی فضای سبز در موقعیت های مختلف، به ایجاد فضایی دلنشین، روحیه بخش …

طراحی فضای سبز ادامه »

طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن یا همان بام سبز اولین و مهمترین بخش اجرای روف گاردن در مرحله اول است. گام نخست در ایجاد روف گاردن طراحی می باشد. که نیاز به چندین تخصص متفاوت دارد. به این دلیل که در محوطه سازی با توجه به اینکه سطح شما زمین می باشد. از لحاظ وزن سازه و …

طراحی روف گاردن ادامه »