روف گاردن در تهران

روف گاردن در تهران

روف گاردن در تهران طراحی و اجرا توسط طراحان منظر آینده. در شهر پرجمعیتی مانند تهران که با کمبود فضای سبز مواجه هستیم ایجاد روف گاردن در تهران کمک شایانی به بالا بردن سرانه فضای سبز کرده است. به یاد بیارید پشت بام هایی را که در گذشته محل جمع آوری وسایل بی مصرف یا …

روف گاردن در تهران ادامه »