خاک سبک روف گاردن

خاک سبک روف گاردن تهیه و اجرا توسط شرکت طراحان منظر آینده. در مورد خاک سبک روف گاردن با توجه به اینکه مسئله وزن در اجرای روف گاردن از اهمیت بالایی برخوردار است سبک بودن خاک با توجه به حجم بالایی که در روف گاردن اشغال می کند اهمیت دارد. البته اهمیت آن در بام …

خاک سبک روف گاردن ادامه »