page contents

ایزولاسیون بام سبز

ایزولاسیون بام سبز (پلی اوریا)

ایزولاسیون بام توسط پلی اوریا  یکی از مهم ترین بخش از ایزولاسیون است. همانطور که در مقاله قبل بررسی کردیم برای ایزولاسیون بام (پلی اوریا) در روف گاردن ابتدا شیب بندی اهمیت دارد . بعد از آن استفاده از قیرگونی و ایزوگام برای مرحله اول می باشد که با توجه به اینکه انعطاف پذیر و …

ایزولاسیون بام سبز (پلی اوریا) ادامه »

ایزولاسیون روف گاردن قیرگونی و ایزوگام

ایزولاسیون روف گاردن قیرگونی و ایزوگام روش سنتی ایزولاسیون است . ایزولاسیون روف گاردن قیرگونی و ایزوگام روش ارزان ایزولاسیون است . امروزه استفاده از فضای سبز بر روی پشت بام ها متداول شده است. اجرای یک بام سبز متمرکز کاری است تخصصی که با ید با دقت بالا انجام شود. سهل انگاری و ساده …

ایزولاسیون روف گاردن قیرگونی و ایزوگام ادامه »