page contents
روف گاردن

انواع روف گاردن

انواع روف گاردن قابل اجرا بر روی بام به سه دسته تقسیم می شوند . انواع روف گاردن شامل سیستم مدولار یا پرتابل سیستم متمرکز و سیستم جامع می شود . که هرکدام از این روش ها با شرایط خاصی به اجرا می رسند که با توجه به فضای موجود ادامه مطلب…