page contents

احداث فضای سبز

محوطه سازی

محوطه سازی امروزه جزو مهمترین اصل برای ساخت آپارتمان ها به شمار می آید. با توجه به افزایش زندگی شهر نشینی و جمعیت شهر ها و کاهش فضا و همچنین رشد آلودگی هوا نیاز به افزایش محوطه سازی داریم . نیاز به گیاهان جهت تصفیه هوا و همچنین زیبا سازی شهر بیش از پیش احساس …

محوطه سازی ادامه »

محوطه سازی فضای سبز

محوطه سازی فضای سبز یعنی روح بخشیدن به فضای بی جان. یک حیاط خلوت نیز ممکن است با توجه به محوطه سازی فضای سبز تبدیل شود به یک مکان دنج برای استراحت ، این امر با ایجاد محوطه سازی مناسب برای آن فضا صورت می پذیرد. با توجه به بودجه هزینه لازم برای زیبا سازی …

محوطه سازی فضای سبز ادامه »