page contents

آبیاری قطره ای

آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار

  آبیاری تحت فشار سامانه هوشمندی است که می تواند با برنامه هایی که از قبل ،برای آن ، بطور ثابت یا از طریق کاربر تعریف می شود،گیاهان را آبیاری کند.   آبیاری تحت فشار گیاه یا گیاهانی را در هر نوع توپوگرافی زمین ، متناسب با نوع نیاز آن گیاه، آبیاری می کند . …

آبیاری تحت فشار ادامه »

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای سیستمی است که در آن آبیاری به روش قطره ای با فشار کم، آبیاری قطره ای روشی است که ،آب از روزنه هایی که بر روی لوله ی آبیاری (قطره چکان ها) ایجاد شده خارج می شود ، و پای گیاه در روف گاردن و یا بام سبز  ویا دیوار سبز ریخته …

آبیاری قطره ای ادامه »