آبنما صخره ای

آبنما صخره ای

آبنما صخره ای یکی از قدیمی ترین انواع آبنما است . آبنما صخره ای منظره ای از طبیعت را به یاد انسان می آورد . در آبنما صخره ایی هنگام  ریزش آب از روی سنگها با ایجاد صدایی دلنشین باعث آرامش انسان می شود . هچنین دید بصری آن انسان را به ذات خویش که …

آبنما صخره ای ادامه »