04
فوریه

زهکشی روف گاردن

زهکشی روف گاردن به دو شیوه مدرن و سنتی انجام می شود . در شیوه سنتی زهکشی روف گاردن از پوکه صنعتی استفاده می شود و در شیوه مدرن...

ادامه مطلب