18
دسامبر

روف گاردن

روف گاردن یا همان بام سبز به معنای ایجاد فضای سبز در پشت بام می باشد . روف گاردن امروزه به دلیل کاهش فضا در منازل،کاربردش  افزایش یافته است. که...

ادامه مطلب