06
آوریل

تاریخچه روف گاردن

روف گاردن یا بام سبز یعنی ایجاد فضایی متفاوت و ترکیب با گیاهان زینتی در پشت بام جهت استفاده بهینه از پشت بام. در گذشته پشت بام ها عموما...

ادامه مطلب