19
اکتبر

آبنما صخره ای

آبنما صخره ای یکی از قدیمی ترین انواع آبنما است . آبنما صخره ای منظره ای از طبیعت را به یاد انسان می آورد . هنگام فرو ریزش آب...

ادامه مطلب