۱۸
فروردین

بام سبز

بام سبز امروزه با تکنیکها و متریالهای مختلفی احداث می شود

یکی از نکات مهم در بام سبز مسئله استحکام ساختمان می باشد.

همین مسئله باعث بوجود آمدن سیستمهای متفاوت در اجرای بام سبز شده است.

زیرا پیش از ایزولاسیون تحمل سازه اهمیت بیشتری دارد که باید محاسبات آن در اختیار مجری قرا بگیرد.

 طراحی بام با توجه به وزن سازه صورت می گیرد .

اگر سازه تحمل فشار زیادی را نداشته باشد.

طراح باید از المانهای سبک تر و کمتری استفاده کند وکلا سبک و نوع طراحی تغییر میکند.

زیرا پیش از ایزولاسیون تحمل سازه اهمیت بیشتری دارد.

باید محاسبات آن در اختیار مجری قرا بگیرد زیرا طراحی بام با توجه به وزن سازه صورت می گیرد.

 

روف گاردن طراحان منظر آینده

در ساختمانهای قدیمی که استحکام سقف مشخص نیست.

اطلاعات دقیقی از نوع سازه در اختیار نیست قدرت ریسک بالا میرود .

باید روف گاردن سبکی از نظر اجرا داشته باشیم.

سیستم مدولار مناسب اجرا بر روی چنین بامهایی میباشد.

این سیستم شامل:

باکسهای پیش ساخته و یا باکس هایی که سر پروژه ساخته میشوند و پرتابل هستند می باشد.

البته پرتابل بودن ملاک بر جابجایی آن نیست زیرا بعد از خاک ریزی و کاشت گیاهان وزن آن زیاد شده.

به دلیل پرتابل بودن دیگر نیازی به ایزولاسیون کل بام نیست.

 تنها داخل باکسها ایزوله می شودکه ایزوله باکسها نیز انواع مختلفی دارد.

گاهی با ورق گالوانیزه انجام میشود.

گاهی نیز با متریالهای ایزولاسیون.

ضمن این که طرح قابلیت تغییر دارد ولی تنوع گیاهی در چنیین پروژه هایی از سطح پایینی برخوردار میباشد.

استفاده از چمن مصنوعی شن های رنگی و چوب در این نوع طراحی متداول میباشد .

طبیعتا زیبایی چمن طبیعی چند برابر چمن مصنوعی است.

روف گاردن مدلار

اما در ساختمانهای نوساز و یا در حال ساخت چون مقاومت سازه مشخص است,

با توجه به مقاومت میتوان از سیستم متمرکز استفاده کرد.

بدین صورت که تمام سطح پشت بام ایزوله شده و با توجه به لایه ضد ریشه و ایزولاسیون روف گاردن میتوان,

کاشت گیاهان را در تمام نقاط انجام داد.

در هر متر مربع ۲۰۰ کیلو بار مرده و ۱۰۰ کیلو بار زنده در نظر میگیریم.

 اگر سازه این مقاومت را داشت سیستم متمرکز اجرا میشود.

نکات کلیدی که میتواند باعث کاهش وزن در چنین روف گاردن ها یی شود خاک است.

خاک سبک؛

بیشترین وزن برای خاک است زیرا تمام سطح را شامل میشود.

بنابر این هر چقدر خاک سبکتر باشد در وزن کلی پروژه تاثیر بیشتری دارد.

خاک سبک تقریبا هر متر مکعب ۷۰۰ کیلو میباشد.

استفاده از زهکش مانند ورسی سل و یا ژئو درین.

ورسی سل در هر متر مربع حدود ۱۵۰ کیلو وزن را تحمل میکند.

با توجه به این که سطح مقطع را افزایش میدهد باعث کاهش وزن و فشار وارده به سقف میشود .

استفاده از آن امریست ضروری.

در گذشته به جای ژئو درین ها از پوکه صنعتی جهت زهکشی و کاهش وزن استفاده میشد.

ولی با توجه به اینکه حد اقل باید ده سانت پوکه ریخته شود و در پشت بام مشکل ارتفاع داریم,

این روش منسوخ شده و زهکش های مدرن جایگزین آن شده اند.

فیلتر خاک نیز به مانند زهکش اهمیت زیادی دارد .

اگر جنس فیلتر مناسب نباشد خاک منافذ آن را پر می کند و آب به خوبی تخلیه نمیشود.

وزن خاک زیاد میشود و همچنین باعث ایجاد بیماریهای خاکزی مانند قارچ فوزاریوم میشود که به گیاهان صدمه میزند.

بام سبز

سنگکاری و استفاده از چوب در کف پروژه جهت نشیمنگاه و مسیر راه نیز در کنترل وزن اهمیت دارد.

به جای استفاده از ملات که وزن زیادی دارد باید از ورسی جک استفاده شود.

ورسی جکبسیار سبک و مقاوم است.

در کاشت گیاهان زینتی نیز باید دقت کرد.

هر گیاهی را نمیتوان در بام سبز استفاده کرد.

بعضی گیاهان ترشحات اسیدی دارند و به ایزولاسیون بام سبز صدمه می زند.

همچنین عادت رشدی گیاهان را نیز باید در نظر داشت.

گیاهانی که دارای رشد زیادی هستند و همچنین گیاهانی که ریشه اصلی دارند مناسب استفاده در روف گاردن نیستند.