11
اکتبر

آبیاری اتومات

آبیاری اتومات امروزه جایگزین نیروی انسانی  جهت آبیاری شده است.

برای  احداث سیستم آبیاری اتومات یا آبیاری هوشمند در ابتدا مساحت زمین باید در نظر گرفته شود.

بعد از آن نوع پوشش گیاهی باید در نظر گرفته شود .

اگر در محوطه سازی یا روف گاردن ، بیشتره پوشش گیاهی ما چمن یا گیاهان پوششی  مانند : لیزماکیا ، فرانکینیا ، کیاشیتو ، شبدر و … باشد ،

باید بیشتر از نازل هایی مانند پی اس یا  اسپرینگر یا پی جی پی استفاده کرد.

 

آبیاری اتومات

آبیاری اتومات

 

 

اگر پوشش درختان و درختچه ها و گل های ما بیشتر بود ، نازل استفاده شده ، اسپری جت و … خواهد بود.

بعد از در نظر گرفتن پوشش گیاهی خود ، باید اینچ لوله خروجی و مدل پمپ را انتخاب کنیم.

قبل از انتخاب پمپ ، که مهمترین بخش طراحی سیستم آبیاری اتومات است ،

باید موارد زیر را در نظر بگیریم :

طول مسیر لوله آب و سپس زانو های استفاده شده  در مسیر آبیاری باید محاسبه شود.

در محاسبه سیستم آبیاری اتومات یا آبیاری تحت فشار به ازای هر ۱۰ متر لوله خوابیده شده روی زمین ،

یک متر هد باید در نظر گرفته شود .

هر زانو در طول مسیر لوله را نیز ، باید ۱ متر هد در نظر گرفت.

پس از محاسبه فاصله پمپ و طول مسیر لوله و زانو های استفاده شده نوبت به تعداد نازل هایی که میخواهیم به کار ببریم می رسد.

هر نازل مشخصات خاص خودش را دارد.

به عنوان مثال نازل پی اس هانتر ، با توجه به مشخصاتی که شرکت ارایه دهنده داده است ،

فشار آن ۱ تا ۳ بار است.

میزان آبدهی آن نیز ۰٫۵ تا ۱٫۲ متر مکعب در ساعت می باشد.

بعد از مشخص شدن تعداد نازل ها ، نوبت به انتخاب اینچ لوله و انتخاب پمپ است.

در اکثر مواقع برای کاهش هزینه ها در نصب آبیاری اتومات ، ما تعداد خطوط آبیاری هوشمند خود را بیشتر می کنیم.

اینکار باعث می شود ما در هزینه پمپ ، صرفه جویی کرده و همچنین اینچ لوله را نیز می توانیم کاهش دهیم.

به ازای هر لاین اضافه شده در سیستم آبیاری اتومات ، یک شیر برقی اضافه می شود.